Nowe Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień publicznych

30 kwietnia 2014 r. zostały zatwierdzone nowe Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zmienione Wytyczne uwzględniają m.in. zmianę progu stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, określonego w art. 4 pkt 8 tej ustawy, z 14 tys. euro na 30 tys. euro.

Beneficjenci programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza są zobowiązani do stosowania nowych Wytycznych od dnia ich zatwierdzenia.

System finansowania i rozliczania projektów

Poniżej przedstawiamy wzór wniosku o płatność.

CCS 2013 Call - umowa o wykonanie i finansowanie projektu

Poniżej przedstawiamy  wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu wraz z załącznikami. Umowę w imieniu konsorcjum zawiera Promotor Projektu, który odpowiada przed NCBR za realizację projektu zgodnie z umową.

Umowa wraz z załącznikami, przygotowana według podanego wzoru, powinna być przesłana do wstępnej akceptacji NCBR w wersji elektronicznej, na adres norwaygrants-at-ncbr.gov.pl wraz z podaniem w tytule wiadomości ID wniosku i obszaru tematycznego, którego dotyczy.

Po uzyskaniu akceptacji NCBR umowa powinna być podpisana przez osobę uprawnioną po stronie Promotora Projektu i przesłana w 2 egzemplarzach do NCBR.

 

Core 2012 Call - umowa o wykonanie i finansowanie projektu

Poniżej przedstawiamy  wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu wraz z załącznikami. Umowę w imieniu konsorcjum zawiera Promotor Projektu, który odpowiada przed NCBR za realizację projektu zgodnie z umową.

Umowa wraz z załącznikami, przygotowana według podanego wzoru, powinna być przesłana do wstępnej akceptacji NCBR w wersji elektronicznej, na adres norwaygrants-at-ncbr.gov.pl wraz z podaniem w tytule wiadomości ID wniosku i obszaru tematycznego, którego dotyczy.

Po uzyskaniu akceptacji NCBR umowa powinna być podpisana przez osobę uprawnioną po stronie Promotora Projektu i przesłana w 2 egzemplarzach do NCBR.

 

Small Grant Scheme 2012 Call - umowa o wykonanie i finansowanie projektu

Poniżej przedstawiamy wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu wraz z załącznikami.

Umowa wraz z załącznikami, przygotowana według podanego wzoru, powinna być przesłana do wstępnej akceptacji NCBR w wersji elektronicznej, na adres norwaygrants-at-ncbr.gov.pl wraz z podaniem w tytule wiadomości ID wniosku i nazwę konkursu, którego dotyczy.

Po uzyskaniu akceptacji NCBR umowa powinna być podpisana przez osobę uprawnioną po stronie Promotora Projektu i przesłana w 2 egzemplarzach do NCBR.

 

Dane kontaktowe do opiekunów projektów - Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Szanowni Państwo, przedstawiamy poniżej dane kontaktowe opiekunów dla poszczególnych projektów realizowanych w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza. Listy została rozszerzone o dodatkowe projekty. W przypadku pytań dotyczących konkretnego projektu badawczego prosimy o bezpośredni kontakt z właściwą osobą.

Ewelina Wildner

tel.: +48 22 39 07 123

Lp. ID Konkurs Akronim
1 204233 Core E-QUALY
2 196258 Core FTO
3 203156 Core SnRK-SCS
4 197810 Core MONICA
5 198887 Core PLATFORMEX
6 203111 Core PREVFNAIT
7 196190 Core Hepentrans
8 199100 Core BIOTRETH
9 203468 Core RADCARE
10 202132 Core New Joint
11 199058 Core RangEx
12 201040 Core FuelHealth
13 202952 Core MOMENTO
14 197969 Core FGF2CON
15 203306 Core CRT Tile
16 207085 Sgs DNAtraffic
17 210120 Sgs BATLIT
18 210704 Sgs OE
19 210329 Sgs M-BIST F4F
20 209821 Sgs CardioMat
21 205110 Sgs INDIPATH
22 209947 Sgs Abrasion
23 210775 Sgs 2TaLL
24 210538 Sgs ADEMOS
25 196940 Core CLOCKSHIFT
26 204256 Core MEDUSA
27 200856 Core PRACTA

Maciej Jędrzejek
tel: +48 22 39 07 160
e-mail: maciej.jedrzejek-at-ncbr.gov.pl

Lp. ID Konkurs Akronim
1 196243 Core CHIHE
2 196128 Core CLISED
3 197511 Core CDOM-HEAT
4 198675 Core AWAKE-2
5 202006 Core PAVE
6 199377 Core GLAERE
7 201992 Core DWARF
8 196260 Core POL-NOR
9 198352 Core GLOBE
10 196105 Core LINKAGE
11 203258 Core WetMan
12 203119 Core DURAWOOD
13 198939 Core MemThera
14 196911 Core iAREA
15 196829 Core KlimaVeg
16 199522 Core MIRACLE
17 210733 Sgs NanoHYD
18 211067 Sgs SIREN
19 209820 Sgs LIDeCoMP
20 206060 Sgs TAPENTADO
21 237761 Ccs SolSorb
22 208189 Sgs HTCMARF
23 208849 Sgs RIVEROAD
24 196923 Core ENFLUID
25 202499 Core GOODGOV
26 201888 Core Warion
27 200588 Core InnoGend

Konrad Kosecki

tel: +48 22 39 07 460

e-mail: konrad.kosecki-at-ncbr.gov.pl

Lp. ID Konkurs Akronim
1 196065 Core NEOMICS
2 196195 Core LEO
3 197025 Core BARITECH
4 199120 Core SWARC
5 199338 Core IMPACT
6 199763 Core ClimLink
7 200244 Core SEMLA
8 200336 Core Arcoasts
9 200957 Core STOW
10 201734 Core BioTEnMaRe
11 201985 Core Nordflux
12 202448 Core POTPAT
13 205627 Sgs MoSpeSil
14 207659 Sgs FOTOKATAL
15

209673

Sgs NanomatCap
16 209804 Sgs WETFLOD
17 210629 Sgs ERAAVG
18 210974 Sgs PROJOINT
19 211319 Sgs VOMENCO2
20 204883 Sgs WIRE-TRIP
21 235083 Ccs NewLoop
22 209260 Sgs AFFITS
23 202343 Core WLB_GE
24 197905 Core TRANSFAM
25 200641 Core GEQ
26 203550 Core POLFAMIGRA

Krystyna Maciejko
tel: +48 22 39 07 489
e-mail: krystyna.maciejko-at-ncbr.gov.pl

Lp. ID Konkurs Akronim
1 200375 Core RWPI
2 197155 Core GRASS
3 196364 Core IMPREC
4 196048 Core GENDEQU
5 201304 Core POLCITCLIM
6 199921 Core TRANPAREA
7 198571 Core WICLAP
8 199380 Core InlinePV
9 199523 Core NanoNeucar
10 200799 Core CHASE-PL
11 203426 Core FINEGRASS
12 209584 Sgs STEstand
13 210445 Sgs FUNClay
14 235294 Ccs MUSE
15 234198 Ccs SHALESEQ
16 206867 Sgs EDCsPOx
17 202919 Core POM-BIOGAS
18 202412 Core EFFECT
19 196445 Core MULTIJET
20 210052 Sgs CUBSIC
21 210247 Sgs CHEIN
22 210296 Sgs modesdek
23 207125 Sgs CEMENT
24 207657 Sgs ModVAD
25 207686 Sgs PHOTOAIR
26 204777 Sgs DREnCH
27 234830 Ccs PRO_CCS
28 232738 Ccs MOCCA
29 236877 Ccs CO2MARINE

 

Dane kontaktowe opiekunów dla poszczególnych projektów realizowanych w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Szanowni Państwo, przedstawiamy poniżej dane kontaktowe opiekunów dla poszczególnych projektów realizowanych w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza. W przypadku pytań dotyczących konkretnego projektu badawczego prosimy o bezpośredni kontakt z właściwą osobą.