Instytucje wdrażające fundusze norweskie realizują zasadę zera tolerancji dla korupcji i niegospodarności. Programy wdrażane w ramach Mechanizmu Norweskiego realizowane są zgodnie z polityką dobrego zarządzania, która opiera się na zasadach otwartości, przejrzystości i odpowiedzialności.


Każdy z Państwa w przypadku powzięcia podejrzenia o niegospodarności lub korupcji w funduszach norweskich, proszony jest o podzielenie się się swoimi obawami z Biurem Mechanizmów Finansowych, Krajowym Punktem Kontaktowym, Operatorem Programu lub każdą inną instytucją odpowiedzialną za zarządzanie funduszami norweskimi. Szczegółowe informacje na temat procedury składania skarg dostępne są w dokumencie „Polityka i zasadach dobrego zarządzania oraz przeciwdziałania korupcji”:


Kliknij, aby pobrać


Aby zgłosić nieprawidłowości prosimy o kontakt z jedną z następujących instytucji:


Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Adres pocztowy:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział Zarządzania Programami
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa


Kierownik Działu Zarządzania Programami:
Anna Ostapczuk


Tel.:  0048 22 39 07 401
Fax  0048 22 20 13 408
e-mail: norwaygrants-at-ncbr.gov.pl


Krajowy Punkt Kontaktowy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Adres pocztowy:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa


Dyrektor: Michał Ziętara


Sekretariat Departamentu:
Tel.: 022 461 39 18
Fax: 022 461 33 21
e-mail: eog-at-mrr.gov.pl

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli (Financial Mechanism Office)

  • sekretariat państw-darczyńców: Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii, odpowiadający za zarządzanie Mechanizmami Finansowymi na poziomie operacyjnym


Adres pocztowy:
Financial Mechanism Office
Rue Joseph II, 12-16
1000 Brussels
e-mail: alert-fmo-at-efta.int


Dyrektor Biura Mechanizmów Finansowych
Stine Andresen
e-mail: sa-at-efta.int
Tel: +32 495 530 098
 
Norweskie Biuro Audytora Generalnego (Norwegian Office of the Auditor General; Riksrevisjonen)

  • instytucja audytu i kontroli, nadzorująca Biuro Mechanizmów Finansowych oraz  Norweski Mechanizm Finansowy


Adres pocztowy:
Norwegian Office of the Auditor General
P.O. Box 8130 Dep
0032 OSLO, Norway
Tel: +47 22 24 10 00
e-mail: postmottak-at-riksrevisjonen.no


Sekretariat międzynarodowy:
Zastępca Dyrektora Generalnego
Gry Midtbø
Tel: + 47 22 24 13 21

Komitet Audytorów EFTA (EFTA Board of Auditors - EBoA)

  • instytucja audytu i kontroli nadzorująca Biuro Mechanizmów Finansowych oraz  Mechanizmy Finansowe


Adres pocztowy:
EFTA Board of Auditors - EBoA
Rikisendurskodun
Skulagata 57
105 Reykjavik, Iceland


Zastępca Przewodniczącego: Ingi K. Magnusson
Tel.: +354 562 4546
e-mail: ingi-at-rikisend.is, cc.hhe-at-efta.int