Strona projektu

www.erachemistry.net/ 

ERA - Chemistry

Sieć ERA-Chemistry opiera się na współpracy nawiązanej w ramach zakończonego projektu ERA-NET finansowanego przez Komisję Europejska przez okres od 01.01.2004 do 31.12.2008. Projekt ten łączył instytucje finansujące badania z zakresu chemii z dwunastu krajów. Celem było stworzenie Europejskiej Przestrzeni badawczej w obszarze badań chemicznych jako inicjatywy oddolnej bez narodowych, formalnych czy tematycznych ograniczeń współpracy. Sieć wyłaniała szczególnie innowacyjne tematy do ponadnarodowych badań i wspierała naukowców w inicjacji i kontynuacji wspólnych, międzynarodowych projektów w celu optymalnego wykorzystania efektów synergii. Od 01.01.2009 współpraca kontynuowana jest przez partnerów bez finansowania z Komisji Europejskiej.

Zaproszenie do składania wniosków

ZAMKNIĘTE

Partnerzy

 • German Research Foundation (DFG), Niemcy - koordynator,
 • Austrian Science Fund (FWF), Austria,
 • Fonds de la Recherché Scientifique (FNRS), Belgia,
 • Research Foundation Flanders (FWO), Belgia,
 • Academy of Finland (AF), Finlandia,
 • French National Centre for Scientific Research (FNRS), Francja,
 • Hungarian Academy of Sciences (HAS), Węgry,
 • Irish Research Council for Science, Engineering and Technology (IRCSET), Irlandia,
 • The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), Holandia,
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Polska,
 • Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia,
 • Ministry for Education and Science (MEC), Hiszpania,
 • Swiss National Science Foundation (SNF), Szwajcaria.