Termin rozpoczęcia projektu, jego zakończenia oraz czas trwania w miesiącach

01/01/2007 – 31/12/2011, 60 miesięcy

Zakres przedmiotowy

Celem ERA-NET NEURON jest zintegrowanie  europejskich  programów finansowania badań w dziedzinie neurobiologii powiązanej z medycyną.  NEURON obejmuje zakres tematyczny od chorób neurodegeneracyjnych, poprzez problemy związane ze starzeniem się człowieka, aż do skomplikowanych i złożonych zagadnień, jakimi są uszkodzenia mózgu.

NEURON (Network of EUROpean funding for Neuroscience research)

Strona internetowa projektu

www.neuron-eranet.eu

Wyniki konkursu na projekty w ramach programu ERA-NET NEURON

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w IV konkursie pt. „European Research Projects on Cerebrovascular Diseases”, w wyniku oceny międzynarodowego panelu ekspertów do finansowania rekomendowano 2 wnioski z udziałem polskich podmiotów: MEMS-IRBI oraz REVIS.

W dalszym postępowaniu polscy partnerzy ww. projektów będą proszeni o złożenie wniosków o dofinansowanie z NCBiR, które zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. projektów międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Formularz wniosku został przesłany w formie elektronicznej polskim wnioskodawcom dn. 20.10.2011 r.


Dokładne informacje dotyczące wyników konkursu, dostępne na stronie: www.neuron-eranet.eu/pl/282.php

Kontakt w NCBiR:

Marcin Chmielewski
sekcja zarządzania programami badań BIOMED
e-mail: m.chmielewski-at-ncbir.pl
tel: +48 22 24 42 858 (w.109)

 

Excellent Paper in Neuroscience Award 2011

Program ERA-NET NEURON (the Network of European Funding for Neuroscience Research) integruje działania organizacji odpowiedzialnych za zarządzanie i finansowanie badaniań naukowych w zakresie neurobiologii w 17 krajach.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w ramach programu trwa konkurs na najlepsze publikacje neurobiologiczne „EXCELLENT PAPER IN NEUROSCIENCE AWARD 2011”. W konkursie mogą wziąć udział osoby przed 35 rokiem życia, będące autorami prac opublikowanych nie później niż 5 lat po uzyskaniu tytułu doktora. Zgłaszane prace powinny ukazać się między 01.01.2010, a 31.12.2010 r. w czasopismie międzynarodowym z IF > 10 wg ISI Web of Knowledge . Główną nagrodą jest maksymalnie 5000 Euro i prezentacja własnych osiągnięć na zjeździe FENS (Federation of European Neurosciences) w Barcelonie w 2012 r. (wyjazd na koszt organizatora).
Dokładne informacje: www.neuron-eranet.eu/_media/Announcement_excellent_paper_2011.pdf

Era Net Neuron - konkurs na projekty badawcze

Szanowni Państwo!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach przedsięwzięcia ERA-NET NEURON pt.: „European Research Projects on Cerebrovascular Diseases”.

Tematyka zgłoszonych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:

 1. Fundamental research on the pathogenesis and aetiology of cerebrovascular diseases. This may include the development of innovative or shared resources and technologies. The relevance of the research to disease must be clearly indicated.
 2. Research to develop new strategies for (early) diagnosis, therapy, and rehabilitation procedures for cerebrovascular diseases.

Więcej informacji o konkursie.

Uczestnicy konsorcjum

 • FWF:  Austrian Science Foundation, Austria
 • FRSQ: Fonds de la recherche en sante du Quebec, Kanada
 • AKA: Academy of Science, Finlandia
 • ANR:  Agence Nationale de la Recherche, Francja
 • CNRS: National Centre for Scientific Research, Francja
 • INSERM: National Institute for Health and Medical Research, Francja
 • BMBF: Projektträger im DLR, Niemcy
 • CSO-MSH: Chief Scientist Office – Ministry of Health, Izrael
 • MOH: Ministry of Health, Włochy
 • FNR: Ministry of Health, Luksemburg
 • NCBiR: Narodowe Centrum Badań I Rozwoju, Polska
 • ANCS-MEdR: The Ministry of Education and Research, Rumunia
 • CNMP: National Centre for Programme Management, Rumunia
 • MICNN: Ministry of Education and Science, Hiszpania
 • ICIII-FIS: Fund for Health Research, Hiszpania
 • SRC: Swedish Research Council, Szwecja
 • MRC: Medfical Research Council, Wielka Brytania

Obserwatorzy

 • VolkswagenStiftung, Niemcy
 • Gemeineeutzige Hertie-Stiftung, Niemcy
 • The Research council of Norway, Norwegia
 • MES RF: Russian Ministry of Education and Science, Rosja

 

Działania w ramach pakietów zadań (WP)

WP1 – Wymiana informacji nt. programów narodowych

 • dokumentacja programów narodowych
 • zgromadzenie informacji nt sposobów oraz rodzaju finansowanych projektów
 • dokumentacja najlepszych praktyk w zarządzaniu projektami


WP2 – Strategiczne planowanie koordynacji oraz aktywności w ramach ww. programów


 • rozwój wspólnej koncepcji ewaluacji programów
 • rozwój wspólnej koncepcji transferu wyników badań do zastosowań w zakresie chorób mózgu
 • rozwój wspólnej koncepcji tworzenia biobanków
 • rozwój wspólnej koncepcji ułatwiania rozwoju i kariery naukowcom zajmującym się szeroko pojętą neurobiologią.


WP3 – Implementacja wspólnych inicjatyw (NCBiR jest liderem pakietu roboczego)


 • wspólna ewaluacja, stworzenie międzynarodowej bazy ekspertów
 • wymiana kierowników projektów
 • konkurs dla młodych naukowców


WP4 – Tematyczny „wkład” do programów


 • wybór tematów konkursowych
 • wspieranie działalności typu „foresight”, organizacja warsztatów
 • badania przyszłych kierunków rozwoju neurobiologii („foresight studies”)


WP5 – „Otwieranie” programów narodowych


 • zebranie informacji nt. działających programów narodowych
 • rozwój obecnego modelu współpracy w ramach ERA-NET NEURON, procedur konkursowych
 • implementacja procedur konkursowych
 • wspieranie młodych naukowców i współpracy ponadnarodowej
 • synchronizacja programów narodowych

WP6 – Neurobiologia a społeczeństwo


 • zagadnienia etyczne a narodowe programy
 • budowa forum dyskusyjnego dla „kreatorów” polityki
 • szerzenie wyników pracy ERA-NET NEURON


WP7 - Zarządzanie oraz koordynacja siecią


 • komunikacja
 • finanse
 • organizacja spotkań
 • włączanie nowych krajów itp.

Kontakt

Koordynator projektu:
Marcin Chmielewski
marcin.chmielewski-at-ncbr.gov.pl
tel. +48 22 244 28 58 w. 109