Wyniki pre-ewaluacji MOST w ramach pierwszego polsko-chińskiego konkursu bilateralnego (2018)

11.09.2018

Informujemy, że strona chińska zakończyła etap pre-ewaluacji wniosków w ramach pierwszego polsko-chińskiego konkursu bilateralnego. Poniżej przedstawiamy otrzymane z Ministerstwa Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) listy wniosków dopuszczonych i niedopuszczonych do kolejnego etapu konkursu:

1. Lista wniosków dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu
2. Lista wniosków niedopuszczonych do kolejnego etapu konkursu

Przypominamy, że zgodnie z zasadami konkursu, wnioskodawcy, których wnioski nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania po stronie chińskiej, nie mają możliwości otrzymania dofinansowania z NCBR.

Wnioskodawców, których wnioski uzyskały pozytywną rekomendację i zostały dopuszczone do kolejnego etapu konkursu, informujemy, że termin naboru wniosków pełnych w NCBR upływa 15 października 2018 roku o godz. 16.00. Wnioski należy złożyć w wersji elektronicznej (skany w formacie pdf.) na adres chiny-at-ncbr.gov.pl.
W tytule wiadomości proszę powołać się na numer wniosku podany na liście rankingowej.

Poniżej znajduje się pełna dokumentacja konkursowa (bez zmian w stosunku do tej opublikowanej 15 marca 2018):

  1. Joint call announcment CHINA-POLAND
  2. Zasady udziału polskich podmiotów
  3. Załącznik nr 1 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
  4. Załącznik nr 2 do Zasad – Wniosek Krajowy
  5. Załącznik nr 2a do Zasad – Aplication Form
  6. Załącznik nr 2b,2c,2d do Zasad – Harmonogram i Kosztorys
  7. Załącznik nr 3 do Zasad – Wykaz dokumentów załączonych do wniosku i umowy
  8. Załącznik nr 4 do Zasad – Kryteria oceny formalnej
  9. Załącznik nr 5 do Zasad – Kryteria oceny merytorycznej
   Zachęcamy również do zapoznania się ze wzorem umowy o dofinansowanie, „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi pod linkiem:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wzory-dokumentow/


Osoba kontaktowa w Polsce (NCBR)
:

Jan Osiński
tel.: +48 22 39 07 324
e-mail: jan.osinski-at-ncbr.gov.pl
15 października w sprawach pilnych proszę dzwonić po numer: +48609542613

Osoba kontaktowa w Polsce ds. finansowych (NCBR)
:

Elżbieta Rochmińska
tel.: +48 22 45 67 547
e-mail: elzbieta.rochminska-at-ncbr.gov.pl

Wstecz