Rozstrzygnięcie II polsko - izraelskiego konkursu na projekty badawczo - rozwojowe

05.07.2012

Uprzejmie informujemy, że w ramach II polsko - izraelskiego konkursu na projekty badawczo - rozwojowe, decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, środki finansowe zostały przyznane następującym wykonawcom:

1. Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica

Katedra Telekomunikacji

w kwocie 2 129 562,35zł

w ramach projektu pt.:

„Inteligentny system do archiwizacji, analizy oraz dokumentowania obiektów multimedialnych
w sieci Web i telewizji cyfrowej IPTV”, o akronimie IMCOP

2. DGT Sp. z o.o.

w kwocie 1 165 360,75 zł

w ramach projektu pt.:

„Inteligentny system do archiwizacji, analizy oraz dokumentowania obiektów multimedialnych
w sieci Web i telewizji cyfrowej IPTV”, o akronimie IMCOP

3. Wyższej Szkole Technik Komputerowych i Telekomunikacji

w kwocie 1 746 948 zł

w ramach projektu pt.:

„Inteligentny system do archiwizacji, analizy oraz dokumentowania obiektów multimedialnych
w sieci Web i telewizji cyfrowej IPTV”, o akronimie IMCOP

4. Eltronika Sp. z o.o.

w kwocie 1 232 287,50 zł

w ramach projektu pt.:

„Dokładność sub – nanosekund w synchronizacji urządzeń oraz transferu danych w systemach czasu rzeczywistego oparta na sieci Ethernet oraz protokole IEEE1588”, o akronimie RunRabbit

5. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

w kwocie 2 485 269,24 zł

w ramach projektu pt.:

„Zrobotyzowane spawanie z wykorzystaniem systemu hybrydowego nowej generacji bazującego na koncepcji Super-Heavy Duty (“SHD”) Super-MIG®”, o akronimie RobWeld Super-MIG®

6. SUPRA ELCO JACEK SZULC

w kwocie 586 823,40 zł

w ramach projektu pt.:

„Zrobotyzowane spawanie z wykorzystaniem systemu hybrydowego nowej generacji bazującego na koncepcji Super-Heavy Duty (“SHD”) Super-MIG®”, o akronimie RobWeld Super-MIG®

Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu:
Ewa Niemier-Pawłowska,

e-mail: ewa.niemier-pawlowska@ncbr.gov.pl

tel.: 22 3907291.

Wstecz