W dniu 11 grudnia 2014 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) a Narodową Fundacją Badań Naukowych Republiki Południowej Afryki (National Research Foundation; NRF).


W imieniu NCBR porozumienie podpisał dyrektor Centrum, prof. Krzysztof J. Kurzydłowski, a w imieniu NRF dyrektor generalny, dr Albert van Jaarsveld.

Na podstawie umowy NCBR i NRF zobowiązały się do wspierania działań w zakresie badań i rozwoju oraz innych form współpracy naukowej i technicznej między polskimi i południowoafrykańskimi uniwersytetami oraz instytucjami badawczymi.

Strony porozumienia postanowiły, że współpraca dwustronna będzie koncentrować się na następujących obszarach:

  • Nauki medyczne
  • Rolnictwo
  • Nauki przyrodnicze i biotechnologia
  • Środowisko i zmiany klimatu
  • Woda i zielone technologie
  • Gospodarka morska
  • Technologie czystego węgla
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).


Jednym z planowanych przez Strony umowy działań jest ogłoszenie w 2015 r. konkursu na wspólne projekty badawcze. Szczegółowe informacje zostaną udostępnione po ogłoszeniu konkursu.