ERA-NET CO-FUND w ramach Horyzont 2020

ERA-NET COFUND to nowa formuła programu w ramach Horyzont 2020, która jest połączeniem dotychczasowych programów typu ERA-NET i ERA-NET Plus.

ERA-NET COFUND powstał w celu wsparcia partnerstw publiczno-publicznych, w tym wspólnych inicjatyw programowych między państwami członkowskimi, ich przygotowania, tworzenia struktur sieciowych, projektowania, realizacji i koordynacji wspólnych działań, również przy dofinansowaniu UE.

Głównym działaniem w ramach ERA-NET COFUND jest ogłoszenie międzynarodowego konkursu w formule co-fund współfinansowanego przez UE. Ponadto, w ramach ERA-NET COFUND kraje członkowskie mogą podejmować inne wspólne działania tj. organizacja międzynarodowych konkursów na projekty badawcze bez wsparcia UE.

Dofinansowanie programu przez UE wynosi 33% i może być przeznaczone na zarządzanie ERA-NET COFUND oraz dofinansowanie zwycięskich projektów badawczych.


Czas trwania ERA-NET COFUND zaplanowano na 5 lat.

Więcej informacji na temat ERA-NET COFUND jest pod następującym linkiem:

netwatch.jrc.ec.europa.eu/web/lp/learning-platform/p2p-in-h2020/background-information