ERA-NET for Monitoring & Mitigation of Greenhouse gases from Agri- and Silvi-culture

 

Incjatywa ERA-NET Co-Fund ERA-GAS powstała przy współpracy z członkami FACCE JPI - Inicjatywy Wspólnego Planowania „Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiany klimatyczne” (Joint Programming Initiative Agriculure, Food Security and Climate Change). Strategiczny Program Badawczy Inicjatywy FACCE JPI (Strategic Research Agenda – SRA) definiuje 5 głównych tematów badawczych:

  1. Sustainable food security under climate change, based on an integrated food systems perspective: modeling, benchmarking and policy research perspective
  2. Environmentally sustainable growth and intensification of agricultural systems under current and future climate and resource availability
  3. Assessing and reducing trade-offs between food production, biodiversity and ecosystem services
  4. Adaptation to climate change throughout the whole food chain, including market repercussions
  5. Greenhouse gas mitigation: nitrous oxide and methane mitigation in the agriculture and forestry sector, carbon sequestration, fossil fuel substitution and mitigating GHG emissions induced by indirect land use change

Tematyka i zakres Programu ERA-GAS będą ściśle związane z 5 tematem badawczym SRA. Celem Programu jest nawiązanie/wzmocnienie międzynarodowej współpracy pomiędzy partnerami konsorcjum w obszarze prac B+R, która polega na podejmowaniu wspólnych działań w tematyce redukcji emisji gazów cieplarnianych. W ramach Programu ogłoszony zostanie konkurs na projekty badawcze o łącznym budżecie około 14,5 miliona €.

Działania:

WP1 – Zarządzanie Konsorcjum

WP2 – Przygotowanie i ogłoszenie konkursu w formule co-fund

WP3 – Ocena i wybór wniosków w ramach konkursu

WP4 – Monitorowanie projektów wyłonionych w konkursie

WP5 – Komunikacja i rozpowszechnianie wyników

WP6 – Przygotowanie dodatkowego konkursu i inne działania

WP7 – Opracowanie strategii dotyczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze rolniczym i leśnym

Członkowie konsorcjum ERA-GAS:

ERA-GAS zrzesza partnerów z 16 europejskich instytucji finansujących badania i rozwój.

1. Dania INNOVATIONSFONDEN (IFD)
2. Finlandia MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY (MMM)
3. Francja AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)
4. Niemcy Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLEG)
5. Irlandia TEAGASC - AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY (Teagasc)
6. Irlandia  
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FOOD AND THE MARINE (DAFM)
 
7. Litwa VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA (VIAA)
8. Holandia NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (NWO)
9. Nowa Zelandia Ministry for Primary Industries (MPI)
10. Norwegia NORGES FORSKNINGSRAD (Norges forskningsråd)
11. Polska  
NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU (NCBR)
 
12. Rumunia  
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
 
13. Szwecja FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE (FORMAS)
14. Turcja  
MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE AND LIVESTOCK (TAGEM)
 
15. Wielka Brytania THE SECRETARY OF STATE FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS (DEFRA)
16. USA UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA)