Agencje biorące udział w Programie:ERA-NET Bioenergy jest siecią podmiotów finansujących R&D&I w obszarze bioenergii, działającą od 2004 r. Celem inicjatywy jest zwiększenie produkcji bioenergii w Europie i rozwój technologii w tej dziedzinie. W ramach Programu ogłaszane są coroczne konkursy, w których mogą brać udział międzynarodowe konsorcja naukowe.

  • Austria - Austrian Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)
  • Holandia – Netherlands Enterprise Agency
  • Irlandia – Sustainable Energy Authority of Ireland
  • Niemcy – Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe
  • Polska – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Szwajcaria – Bundesamt fur Energie
  • Szwecja - Swedish Energy Agency
  • Wielka Brytania – Innovate UK