QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies to międzynarodowy program, który ma na celu zainicjowanie i wspieranie nowych linii technologii kwantowych poprzez realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.