Przystąpienie NCBR do inicjatywy ERA-Net Smart Grids Plus

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przystąpiło do inicjatywy mającej na celu ustanowienie nowego projektu w obszarze inteligentnych sieci wysokoenergetycznych - ERA-Net Smart Grids Plus.

W maju br. koordynator, Austrian Ministry of Transport, Innovation and Technology, przesłał do Komisji Europejskiej dokumentację projektu, która obecnie oczekuje na zatwierdzenie. Szczegółowe dane dotyczące projektu ERA-Net Smart Grids Plus, po ustanowieniu go przez Komisję Europejską, zostaną zamieszczone na stronie internetowej NCBR.

Strona inicjatywy: www.sgeranetplus.eu/index.php