BONUS-185 Wspólny Międzynarodowy Program dla Bałtyku

Międzynarodowy Program BONUS-185 współfinansowany przez Unię Europejską oraz krajowe organizację finansujące badania (w proporcji 50/50) stanowi kontynuację i rozwinięcie wcześniejszych działań dotyczących problemów przyrodniczych, ochrony ekosystemu morskiego, rybołówstwa, turystyki, transportu, planowania przestrzennego i zarządzania zasobami Morza Bałtyckiego. Uczestnikami Programu są wszystkie kraje leżące nad Bałtykiem.