WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ WSPÓLNE PROGRAMY

Wspólne Przedsięwzięcie (Joint Undertaking - JU) jest publiczno-prywatnym partnerstwem zawartym pomiędzy: Komisją Europejską, państwami członkowskimi oraz stowarzyszeniem przemysłowym. NCBR reprezentuje Polskę jako agencja wykonawcza i współfinansuje udział polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursach organizowanych przez JU lub – w przypadku Wspólnych Programów – powołaną do tego celu organizację (np. stowarzyszenie).
NCBR uczestniczy m.in. we Wspólnym Przedsięwzięciu ECSEL.

Strona internetowa programu:
https://www.ecsel.eu