European Joint Programme on Rare Diseases


Program EJP RD (European Joint Programme on Rare Diseases) angażuje ponad 130 instytucji z 35 państw we współpracy, której celem jest stworzenie warunków dla korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze opieki medycznej i innowacyjnych badań naukowych. Program realizuje rekomendacje Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi koordynacja i efektywna współpraca wielu ośrodków na poziomie międzynarodowym, w przypadku chorób rzadkich, przynosi wymierne efekty. Stąd EJP RD stawia sobie za cel przede wszystkim zmniejszenie rozproszenia prowadzonych działań, prowadzące do lepszego wykorzystania dostępnych danych i zasobów, a także przyspieszenie postępów w badaniach naukowych, co przełoży się na bezpośrednią pomoc dla osób cierpiących z powodu chorób rzadkich.

Założenia programu EJP RD:

  • Rozwój i promocja międzynarodowej wymiany danych, zasobów, wiedzy, metodyki i know-how w ramach chorób rzadkich.
  • Uruchomienie i rozwój efektywnego modelu wsparcia różnego rodzaju badań, związanych z chorobami rzadkimi (badania podstawowe, kliniczne, epidemiologiczne, społeczne, ekonomiczne, służba zdrowia).


RJP RD jest zorganizowany w formie 4 głównych filarów, w ramach których będą realizowane poszczególne założenia:

  1. (Filar 1) – Finansowanie badań
  2. (Filar 2) – Skoordynowany dostęp do danych i zasobów
  3. (Filar 3) – Budowa potencjału
  4. (Filar 4) – Wsparcie procesu komercjalizacji badańW ramach EJP RD 15 grudnia 2018 r. uruchomiono pierwszy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze (JTC – joint transnational call). Temat konkursu: Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases. W kolejnych latach funkcjonowania programu przewiduje się organizację następnych konkursów, których tematyka będzie związana z założeniami programu.


Kontakt w NCBR:
Marcin Chmielewski
marcin.chmielewski-at-ncbr.gov.pl
tel.: +48 22 39 07 109
Dział Współpracy Międzynarodowej


Strona programu EJP RD:
http://www.ejprarediseases.org/


Zapraszamy do współpracy!