Nabór Eureka 1/2017 i 2/2017

Dotyczy projektów:

Nabór Eureka 1/2016 i 2/2016

Dotyczy projektów:

 

Nabór Eureka 1/2015 i 2/2015

Dotyczy projektów:

  • Ticko Tex  - nabór Eureka 1/2015
  • Complant – nabór Eureka 2/2015 

Raport okresowy, wzór wniosku o zmiany dla projektów EUREKI

Wykaz kosztów kwalifikowalnych dla Beneficjentów naborów EUREKI do 2013 r.

Wzór Raportu końcowego z realizacji projektu (część A i B)

Raport z wykorzystania w praktyce wyników projektu