Projekty klastra – projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA, które rozwijają technologie kluczowe znaczenie dla europejskiej konkurencyjności. Projekty te są odpowiedzią na potrzeby zarówno dużych przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Lista klastrów w ramach Inicjatywy Eureka dostępna jest na stronie: http://www.eurekanetwork.org/eureka-clusters

Uczestnicy z Polski mogą ubiegać się o finansowanie w NCBR projektów realizowanych w ramach następujących klastrów:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie przewiduje oddzielnego budżetu na projekty realizowane w ramach klastrów. Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w konkursach ogłaszanych przez poszczególne klastry mogą ubiegać się o dofinansowanie w NCBR dwa razy w roku, zgodnie z procedurą opisaną w Zasadach dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA.