Wstęp EUROSTARS

W 2007 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zlecił Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju prowadzenie całości działań związanych z udziałem polskich jednostek w Programie EUROSTARS.

Jest to program Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej wspierania, w oparciu o art. 185 Traktatu Europejskiego, projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące badania. Nowością w stosunku do innych programów jest plan wdrożenia rezultatów projektu w okresie 2 lat od jego zakończenia.

Program EUROSTARS jest realizowany w oparciu o sieć Narodowych Biur EUREKI, przedstawicieli państw członkowskich w Grupie Wysokiego Szczebla EUREKI oraz Sekretariat EUREKI.

Przedstawicielem Polski w Grupie Wysokiego Szczebla EUROSTARS jest Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Program Eurostars 2 ma na celu wsparcie mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych  i unijnych dla projektów realizowanych przez mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców we współpracy z partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe lub przedsiębiorstwa).

Więcej informacji na stronie: www.eurostars-eureka.eu.


POLSKIE BIURO EUREKI funkcjonuje w Dziale Współpracy Międzynarodowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Andrzej Wajs

Dział Współpracy Międzynarodowej

tel.: +48 22 39 07 499