I konkurs w ramach programu INFOSTRATEG

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych
„Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” - INFOSTRATEG

Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Do celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny I konkursu należy:

 • Utworzenie zbiorów danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań;
 • Rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji;
 • Znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych;
 • Stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów/ usług i efektywność procesów.


Z zakresu tematycznego programu wybrano do I konkursu 2 tematy:

A. TEMAT 2.


Rozpoznawanie obrazów medycznych w zakresie:

 1. dróg oddechowych (w szczególności w zw. z zagrożeniami COVID),
 2. raka piersi u kobiet,
 3. raka prostaty u mężczyzn;

B. TEMAT 11. Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI

Nabór wniosków będzie trwał od 4 stycznia do 26 lutego 2021 r. (do godziny 16:00).


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (aktualizacja 05.01.2021)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 3. Wzór oświadczenia woli dotyczącego złożenia wniosku za pośrednictwem systemu informatycznego.
 4. Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) za rok poprzedzający rok naboru wniosków PNT-01.
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji – jednostka naukowa.
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji – przedsiębiorstwo.

       
UMOWA O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU – UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wykaz załączników do wniosku oraz dokumentów wymaganych na etapie wydawania decyzji ws. przyznania środków finansowych oraz podpisywania umowy o dofinansowanie.
 2. Wzór oświadczenia o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu.
 3. Wzór umowy o dofinansowanie INFOSTRATEG I-poj. podmiot
 4. Wzór umowy o dofinansowanie INFOSTRATEG I-konsorcjum
 5. Budżet projektu
 6. Harmonogram płatności

Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu zostanie opublikowany na stronie w terminie późniejszym.


KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu można kierować:

 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu, zasada konkurencyjności) na adres: infostrateg-finanse-at-ncbr.gov.pl
 • w pozostałych sprawach na adres: : infostrateg-at-ncbr.gov.pl oraz pod numery telefonów (0-22) +48 515 061 515, (0-22) +48 518 338 512 oraz (0-22) +48 512 260 334.

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl