GOSPOSTRATEG – konkurs na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych

12.02.2020 r.

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naboru na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Nabór prowadzony jest od 12 lutego 2020 r. w trybie ciągłym, z odcięciem co cztery miesiące.

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Cele szczegółowe Programu:

  • wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu;
  • wdrożenie rozwiązań opracowanych w ramach Programu, wzmacniających kapitał społeczny niezbędny do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Zakres tematyczny Programu obejmuje 4 obszary:

  • pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu;
  • pułapkę braku równowagi;
  • pułapkę demograficzna;
  • pułapkę słabości instytucji.


W ramach Programu GOSPOSTRATEG przewidziano wybór wykonawców projektów w dwóch typach konkursów:
• w konkursie na projekty zamawiane przez instytucje prowadzące politykę rozwojową państwa;
• w konkursie na projekty otwarte, gdzie rolę wiodącą w konsorcjum ma podmiot posiadający zdolność do zastosowana w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu.

Konkurs na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych służy wyłącznie określeniu zakresu tematycznego oraz warunków konkursu na projekty zamawiane. W konkursie na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych nie są przyznawane środki finansowe.

Konkurs na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych skierowany jest do wskazanych wnioskodawców tj.:
a) podmiotów prowadzących politykę rozwoju (Rada Ministrów, samorząd województwa),
b) ministrów,
c) Prezydenta RP,
d) Narodowego Banku Polski.

Złożone propozycje będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych.

Nabór na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych stanowi kontynuację naboru propozycji tematów projektów zamawianych, który został zakończony z dniem 30 listopada 2019 roku.

Regulamin konkursu na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych

Powiązane pliki
Wzór propozycji zamówienia rozwiązania wyzwania strategicznego 

KONTAKT:
Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres:
propozycje.GOSPOSTRATEG-at-ncbr.gov.pl
oraz tel.: (0 22) 39 07 140, (0-22) 39 07 483