Materiały ze spotkania informacyjnego dotyczącego I konkursu w ramach programu strategicznego „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG, które odbyło się 7 września 2017 roku.