Komitet Sterujący Programu TECHMATSTRATEG

Przewodniczący Komitetu:

prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski – Politechnika Rzeszowska

Członkowie Komitetu:

  1. prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz – Politechnika Śląska w Gliwicach
  2. dr hab. inż. Andrzej Sikora – Instytut Elektrotechniki
  3. p. Barbara Wojciechowska-Grochola – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  4. p. Krzysztof Zaręba – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Sekretarz Komitetu:

dr inż. Izabela Budniak – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Zarządzania Programami