W sprawach związanych z realizacją poszczególnych projektów prosimy kontaktować się bezpośrednio z opiekunem Umowy:

W przypadku projektów realizowanych z I konkursu opiekunem Umów jest

Pani Katarzyna Moczulska
katarzyna.moczulska-at-ncbr.gov.pl 
tel. 515 061 519

W przypadku projektów realizowanych w ramach II konkursu opiekunem Umów jest

Pani Katarzyna Karolak
katarzyna.karolak-at-ncbr.gov.pl 
tel. 22 39 07 464

W sprawach formalnych prosimy kontaktować się z

koordynatorem Programu Panią Natalią Piotrowską
natalia.piotrowska-at-ncbr.gov.pl 
tel. 22 39 07 402)