Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach

Koordynator projektu:


Katarzyna Pietruszyńska

tel.: + 48 22 39 07 274


tel.:  (+48 0) 515 061 514


fax: (+48 22) 20 13 408


e-mail: katarzyna.pietruszynska-at-ncbr.gov.pl

Kontakt w sprawach finansowych:
 
Anna Kępka
 
Sekcja Finansowania Projektów B+R

Dział Finansowy

tel.: +48 22 39 07 464

e-mail: anna.kepka-at-ncbr.gov.pl