Dyrektor NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

ogłasza konkursy

na wykonanie projektów w ramach strategicznego projektu badawczego

Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”:

  1. Opracowanie rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego (ogłoszenie konkursowe - zadanie badawcze nr 6)
  2. Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego (ogłoszenie konkursowe - zadanie badawcze nr 7)
  3. Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych (ogłoszenie konkursowe - zadanie badawcze nr 8)

Wnioski na wykonanie projektów należy składać w terminie do 17 lipca 2011 r. za pomocą systemu informatycznego OSF, dostępnego pod adresem internetowym osf.opi.org.pl . Dodatkowo należy dostarczyć do Centrum jeden egzemplarz wniosku w formie wydruku z wymaganymi podpisami w terminie do 26 lipca 2011 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 515 061 514 lub 515 061 520.