Materiały ze spotkania informacyjnego dotyczącego I konkursu na projekty w ramach programu strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG, które odbyło się 31 lipca 2014 roku.