Materiały ze spotkania informacyjnego dotyczącego II konkursu w ramach programu strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG, które odbyło się 17 czerwca 2015 roku.