Przewodniczący:

 • dr inż. Wojciech Jaworski - Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Członkowie Komitetu Sterującego:

 • Elżbieta Wróblewska - Przedstawicielka Ministerstwa Energii
 • Maciej Kiełmiński - Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr Igor Mitroczuk - Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Dobski - Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza - Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. Krzysztof Szamałek - Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Janusz Terpiłowski - Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Warmuziński - Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
 • Grzegorz Wiśniewski - Instytut Energetyki Odnawialnej

Sekretarz Komitetu Sterującego:

 • Magdalena Margas