Celem strategicznego projektu badawczego Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków jest opracowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej, prowadzących do zmniejszenia ich energochłonności oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym budynku.

W ramach projektu realizowanych jest 7 zadań badawczych:

  • Analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie (wykonawca – Uniwersytet Zielonogórski, zadanie zakończone);
  • Opracowanie optymalnych energetycznie typowych rozwiązań strukturalno-materiałowych i instalacyjnych budynków (lider konsorcjum – Instytut Techniki Budowlanej);
  • Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie (lider konsorcjum – Politechnika Śląska);
  • Rozwój diagnostyki cieplnej budynków (lider konsorcjum – Politechnika Śląska);
  • Zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej w budynkach (lider konsorcjum – AGH);
  • Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła (wykonawca – Uniwersytet Zielonogórski);
  • Warunki i możliwości oszczędzania energii za pomocą instrumentów polityki miejskiej (wykonawca – Uniwersytet Zielonogórski, zadanie zakończone).

Realizacja zadań badawczych rozpoczęła się w 2010 roku i trwa od 12 do 36 miesięcy. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udzieliło dofinansowania na łączną kwotę w wysokości 26,6 mln zł.

Spodziewanym efektem wdrożenia ww. projektu strategicznego jest rozwój efektywności energetycznej sektora budowlanego. Oczekuje się, że wdrożenie opracowanego systemu racjonalizacji użytkowania i wytwarzania energii w budynkach pozwoli na zmniejszenie zużycia węgla, a także znaczne zmniejszenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń.